Podpořte nás


Jednou z několika možností, jak získat finanční prostředky na realizaci zákonných cílů nadace, je možnost získat podporu formou darů. Lze jej získat od fyzických i právnických osob.

Podpořte statutární činnost Nadace pro krajana poskytnutím daru na náš bankovní účet:

Bank Spółdzielczy w Szczytnie
PL  97 8838 0005 2017 0900 7771 0001
SWIFT/BIC: POLUPLPR

Centrala Szczytno, ul. Łomżyńska 20, 

12-100 Szczytno 

Fundacja dla Rodaka
ul. Jaroszyka 1/7
10-687 Olsztyn

Poznámka: dar pro zákonné účely


Další informace:

Lidé, kteří chtějí nadaci podpořit v její činnosti, mohou využít daňový odpočet:

jste-li fyzická osoba (čl. 26 odst. 1 bod 9),

pokud jste právnickou osobou (čl. 18 odst. odst. 1 bod 1.

Všechny dary podléhají daňovým odpočtům: až 6% z příjmu.

Poznámka! Základem pro vypořádání je bankovní doklad o zaplacení daru na účet.

Skip to content