Nadace

“Začněte tam, kde jste.”
Použijte to, co máte.
Dělej, co můžeš.”
(Arthur Ashe)

Všechno to začalo knihami, láskou ke čtení a ochotou pomáhat těm, kteří nemají snadný přístup k polské literatuře.

Proč Kazachstán? Téma Poláků z Kazachstánu mi bylo vždy blízké, často nadnesené v rozhovorech v mém rodinném domě. V roce 2010 jsem podepsal návrh zákona o repatriaci. To však podle mého názoru nestačilo. Naši krajané v Kazachstánu se opravdu chtějí naučit svůj rodný jazyk a potřeba je o to větší, že polština je pro ně téměř cizí jazyk. Proto vznikla myšlenka reagovat právě na tento požadavek. Uspořádal jsem tedy sbírku polských knih. A tím to neskončilo. Odezva Poláků předčila všechna očekávání. Podařilo se nám shromáždit obrovské množství knih a literatury v polštině s širokou škálou témat, stylů a žánrů. To umožnilo výrazné rozšíření původního záběru akce „na venkova“.

V roce 2017 jako jeho pokračování vznikla Nadace pro krajana. Původní sbírka knih měla být reakcí na potřeby Kazachstánu. Díky jejímu úspěchu se záběr nadace výrazně rozšířil. Nabídka šíření literatury v mateřském jazyce je určena Polákům žijícím jak v Kazachstánu a v Pohraničí, tak i v samotném Polsku. Všude, kde je potřeba, nadace nabízí pomoc a podporu.

Hlavním cílem Nadace pro venkovana je organizovat pomoc a připravovat podmínky pro návrat Poláků z Kazachstánu do vlasti. Prostředky k tomuto účelu jsou šíření znalostí polského jazyka, popularizace domácí literatury a práce Poláků na pomoc krajanům, kteří zůstávají mimo zemi.

Vyzývám soukromé osoby a instituce zajímající se o osud Poláků ke spolupráci. Doporučuji vám, abyste se aktivně zapojili do našich kampaní. Jsme otevřeni novým iniciativám, nápadům a jakékoli pomoci.

Níže uvádíme naše aktivity:

Kniha pro krajana – sbírka polských knih pro krajany z Kazachstánu a pohraničí a zemí na východě, ale i pro školy, knihovny, školky, pečovatelské domy a podobné instituce v Polsku.

Autoři pro Rodak – darování jejich knih od polských autorů
s věnováním pro Poláky z Kazachstánu.

Nakladatelství pro Rodak – Polská nakladatelství darující knihy pro Poláky z Kazachstánu, Kresů a Východu.

Příznivci Rodaka – fanoušci, kteří sledují náš tým, berou polské knihy pro své krajany. Do Kazachstánu přepravili téměř 130 kg, do Rumunska 100 kg, do Arménie 120 kg, do Moskvy 100 kg, do Makedonie 50 kg, do Srbska a školní potřeby 120 kg.

Přání pro venkovana – spočívá v zaslání vánočních pohlednic, vyrobených převážně dětmi, krajanům žijícím mimo republiku.

Setkání pro venkovana – pořádání setkání se spisovateli, cestovateli a dalšími zajímavými lidmi. Proběhlo již 16 setkání s: Adrian Grzegorzewski, Joanna Jax (v: Biskupiec, Rębów, obec Wyszogród, Słupno, 2x v Olsztynu, v Karagandě v Kazachstánu a ve Vilniusu v Litvě), Anna Sakowicz, Paweł Koszczuk, Przemysław Borkowski, Wioletta Sawicka, Helena Piotrowska a Małgorzata Manelska a jedno setkání s poezií Fr. Twardowski s básníkem – krajanem z Rumunska.

Lekce pro venkovana – spočívá v pořádání lekcí pro děti a mládež věnovaných historii Poláků v Kazachstánu, Kresech, exulantům na Sibiři a podobným tématům.

Pomůcka pro mého krajana – poskytování stipendií pro krajany studující v Polsku a hledání práce pro krajany z Kazachstánu.

Piknik pro krajana a Víkendy pro krajana – pořádání prázdnin pro polské studenty z Kazachstánu, Moldavska, Běloruska a Ukrajiny a repatrianty během víkendů, svátků a prázdninových prázdnin ve Warmii.

Výbavička pro mého krajana – sbírka školních potřeb pro naše nejmenší krajany z Kazachstánu, Litvy, Moldavska, Ukrajiny, Běloruska a Srbska.

Prázdniny pro krajana – pořádání letních prázdnin pro nejmladší krajany z Kazachstánu.

Commune for Rodak – projekt zaměřený na povzbuzení komun, aby přijímaly repatrianty.

Mateřská škola pro venkovana – otevření v roce 2018 a udržování první polské školky v Kazachstánu.

Prázdniny pro krajana – pořádání Vánoc pro studenty a repatrianty z Kazachstánu, Moldavska, Běloruska a Ukrajiny.

Lovci neobvyklých míst, vzpomínek a chutí – vzdělávací a kulturní projekt určený obyvatelům obce Dźwierzuty a našim krajanům využívajícím Dovolenou pro venkovana.

Dobrý začátek pro mého krajana – vzdělávací a terapeutický projekt pro děti ve věku 2-9 let z oblasti Szczycień a jejich opatrovníky.

Zahrada pro venkovana – vytvoření vzdělávací a smyslové zahrady, ukazující jiný rozměr vlastenectví, představující postavy velkých Poláků, kteří si v zahraničí zachovali nezávislost.

Dobročinný ples pro mého krajana – organizace plesu na 23.11.2019, během kterého byly vybrány finanční prostředky na organizaci dalšího ročníku Dovolená pro krajana.

Prostřednictvím činnosti nadace jsou realizovány mj následující cíle:

Podpora pro Poláky v Kazachstánu,

Udržování polství šířením znalostí polského jazyka, polské kultury a národních tradic.

Prohlubování vazeb mezi polskými komunitami,

Učit se mateřský jazyk a podporovat kulturu polského jazyka,

Propagace Polska mezi polskou komunitou žijící mimo Polsko,

Integrace místních komunit s Poláky z Kazachstánu,

Rozvoj kultury, zejména polského jazyka.

Joanna Wilk-Yaridiz

(zakladatel nadace pro mého krajana)

Skip to content