Integracja dla Rodaka


Zadanie „Integracja dla Rodaka” to 25 godzinny cykl otwartych, bezpłatnych działań animacyjno-integracyjnych w formie warsztatów dla dzieci, młodzieży i dorosłych, w tym kobiet i seniorów, z
Kazachstanu, Ukrainy, Białorusi, Turkmenistanu,
Mołdawii i Polski (młodzież z woj. warmińsko-mazurskiego) zrealizowany podczas wspólnego wypoczynku letniego w ramach akcji „Wakacje dla Rodaka – edycja III”.

Zadanie zrealizowano we wsi Nowe Kawkowo, gmina Jonkowo, powiat olsztyński.
Głównym celem zadania była międzynarodowa integracja oraz rozwijanie kontaktów i współpracy pomiędzy społeczeństwem Polskim a Polonią z Kazachstanu, Ukrainy, Białorusi, Turkmenistanu,
Mołdawii.

Zadanie sfinansowane ze środków

Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Skip to content